Møller & Milsted

» Møller & Milsted
» Hvem er vi?
» Hvad tilbyder vi

1. Rådgivning
2. Processer
3. Kurser
4. Uddannelser
5. Foredrag
6. Supervision
7. Individuel
behandling
/coaching


» Trivselsrådgiver
uddannelsen
» Færøerne: Kursus
» Færøerne: Manualer
» Manualer
» Nyhedsbrev
» Værdimåling
» Trivselsmåling
» Referencer
 
KONTAKT OG
YDERLIGERE INFO

mm@mmcon.dk
TLF. 3141 8376

 

     

Møller & Milsted

Hos Møller & Milsted arbejder vi med det gode psykiske arbejdsmiljø
 
Arbejdsmiljø er en bred betegnelse som dækker over såvel fysiske faktorer (støj, røg, temperatur) som psykologiske- og sociale faktorer (oplevelsen af pres, uindfriede behov, utilstrækkelighed og dårligt arbejdsklima). Diskussionen om arbejdsmiljø har de senere år især betonet det dårlige arbejdsmiljø og nedtonet hvad der karakteriserer det gode arbejde.

Møller & Milsted vil imidlertid flytte tyngdepunktet, så det sunde og gode arbejdsliv træder i forgrunden, mens det usunde og dårlige arbejdsliv lades i baggrunden og kun trækkes frem i den udstrækning det er meningsfyldt for den udviklings- og læreproces, der skal bringe os frem til et bedre arbejdsliv. Om det er vores processer, foredrag eller kurser gælder det for dem alle at de skal ses som begyndelsen på en læreproces, hvor deltagerne udvider deres forståelse af trivsel og udvikler handlekompetencer til at forebygge og tackle stress, konflikter, mobning, dårlig kommunikation og samarbejdsproblemer.